Энергетикалык иликтөө отчётторунун мамлекеттик реестри

Бул бөлүмдө казандын же жылытуу системасынын текшерилгендигин текшерүүгө болот. Жазууну издөө үчүн төмөнкү издөө талааларын колдонуңуз.