Долбоор жөнүндө

Бул сертификацияланган эксперттердин онлайн мамлекеттик реестри жана имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун сертификаттарынын мамлекеттик реестри, ошондой эле буу казандарын жана жылытуу системаларын үзгүлтүксүз текшерүү протоколдору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттик ("Мамкурулуш") үчүн эл аралык техникалык жардамдын алкагында иштелип чыккан.

Кыргыз Өкмөтүнүн өтүнүчү боюнча 2009-2011-жылдары Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы («ЕРӨБ») саясий диалогду жетектеп, Кыргызстандын Курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттигине колдоо көрсөткөн. ЕРӨБ Кыргызстандын бийликтерине, атап айтканда, Мамкурулушка имараттардагы энергияны үнөмдөө боюнча Европа Биримдигинин Директивасынын принциптерине негизделген негизги жана кошумча мыйзамдардын комплексин иштеп чыгууга жардам берди. ЕРӨБ колдоосу менен Имараттардагы Энергия натыйжалуулугу жөнүндө атайын мыйзам жана кошумча мыйзамдардын жана техникалык стандарттардын пакети даярдалды.

Кыргызстанда энергиянын эң ири акыркы керектөөчүсү болуп курулуш сектору саналат, ал улуттук акыркы энергия керектөөнүн жарымынан көп бөлүгүн түзөт. Бул сектор энергетикалык натыйжалуулуктун эң чоң потенциалын камтыйт, ал учурдагы жалпы улуттук энергия керектөөнүн 17% түзөт. Бирок, тоскоолдуктар жана чектөөлөр туруктуу энергияга абдан керектүү инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү азайтат.

Бул долбоордун максаты жаңы баштапкы жана кошумча мыйзамдарды жана инструменттердин пакетин даярдоо аркылуу жалпы практикага ЕРӨБ жана ISO EN методологиясына ылайык казандарды жана жылытуу системаларын баалоо жана үзгүлтүксүз текшерүү процесси катары энергетикалык сертификацияны киргизүү болгон.

Имарат ээлеринин укуктук милдеттерин жана имараттардагы энергияны үнөмдөөчү куралдарды аныктаган Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө мыйзам Парламент тарабынан №137 мыйзам катары кабыл алынып, 2012-жылдын 6-февралында күчүнө кирген. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө мыйзам жеке үй, коммерциялык жайларды жана коомдук имараттарды кошо алганда, курулуштун бардык кызыкдар тараптарына тиешелүү. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө мыйзам Евробиримдиктин имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу боюнча 2010/31/EU ("ЕРӨБ") Директивасын жетекчиликке алат, ал Кыргызстандын бийлик органдары үчүн жаңы мыйзам концепциясын киргизет. Кыргыз Республикасында имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу боюнча мыйзамдар Европа Биримдигинин алдыңкы тажрыйбасына негизделген.

Экинчи даражадагы мыйзам деталдуу ишке ашыруу жол-жоболорун камтыйт жана энергетикалык натыйжалуулукка минималдуу жана милдеттүү талаптарды, энергетикалык натыйжалуулукту баалоо методологиясын, имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун сертификациялоону жана от казандарды жана жылытуу системаларын үзгүлтүксүз текшерүүнү киргизет. Энергетикалык сертификация жана үзгүлтүксүз текшерүүлөр көз карандысыз сертификатталган адистер тарабынан жүргүзүлүшү керек. Жаңы экинчи мыйзам ошондой эле адистер үчүн сертификаттоо жол-жоболорун карайт жана коммерциялык имараттардын энергияны үнөмдөө кызматынын жаңы түрүн киргизет.

Имараттын энергетикалык сертификациясын жана от казандарын текшерүү кызматтарын көрсөткөн аккредитациядан өткөн эксперттер натыйжаларды имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулук сертификаттары (ЭНC) же казандарды текшерүү протоколдору (ТП) менен документтештирүүлөрү керек. ЭНС да, ТП да бул маалымат базасына жүктөлөт жана алар коомдук домен катары жеткиликтүү болот.